Privatlivspolitik

Når du anvender Sydtrafik Bestillingsportal (https://bestilling.sydtrafik.dk) indsamles der oplysninger om dig, dine billetter, reservationer og rejsemønster.

Der indsamles først data når du opretter en konto til billetkøb og reservationer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at oprette dig som brugere. 

Oplysningerne bruger vi til at give dig den ønskede billetservice, samt til statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre, så vi kan forbedre vores services. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem som har adgang til dem.

Dataansvar

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Sydtrafik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Privatlivspolitikken er gældende for:

Sydtrafik
Banegårdspladsen 5
6600 Vejen
CVR: 29942897
Telefon: 7660 8600
Mail: post@sydtrafik.dk
Website: www.sydtrafik.dk 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Lóa Skau Björnsson
Tlf.: 7221 1799 / 4149 8812
Mail: dpo@sydtrafik.dk

Behandling af persondata

Generelt
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og registrere dine køb, reservationer og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. billetkøb.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din enhed (computer, mobiltelefon etc.), dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

Vi behandler kun nødvendige persondata
I det omfang du selv giver samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden navn, telefonnummer, e-mail, adresse, institution og betalingsoplysninger. Det vil være i forbindelse med oprettelse af brugerkonto eller ved køb.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Oplysninger om billetkøb anonymiseres senest efter 18 måneder. (Billetkøb manuelt to gange om året, så data ældre end 12 måneder anonymiseres). Inaktive brugerkonti slettes efter 365 dages inaktivitet. Ved sletning af en brugerkonto fjernes alt data om brugeren.

Hvilke data indsamles

De data vi anvender omfatter:

  • Personlige oplysninger: Oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, reservation, rejsegaranti og tilbagebetaling, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Sydtrafik.
    Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID.
  • Oplysninger om køb og bestillinger: Oplysningerne gælder fx reservationer og køb af billetter. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en brugerkonto. 
    Betalinger foregår enten med faktura via CVR- eller EAN-nummer, eller ved oplysning af det billetmedie som benyttes
  • Oplysninger om brug af bestillingsportalen: Oplysninger om, hvilke sider du besøger opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. 

Hvilke tredjepartsservices bruges

Vi bruger vi følgende tredjeparter:

  • JF Data Service ApS: Sydtrafik Bestillingsportalens udvikler (jf-data.com)
  • Rejseplanen: Benyttes til rejseopslag og beregning af priser (rejseplanen.dk)

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Data om din brug af Sydtrafik Bestillingsportal videregives ikke til tredjeparter. Vi benytter dog en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Indsigt og klager 

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Kontaktoplysninger
Ønsker du få oplyst hvilke oplysninger, som er registreret om dig hos Sydtrafik, skal du rette henvendelse til:

Sydtrafik
Banegårdspladsen 5
6600 Vejen
Telefon: 7660 8600
Mail: post@sydtrafik.dk

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).